Print this Article


මානසික සුවය ලබන්නට සියලු සතුන්ට මෙත් වඩමු

මානසික සුවය ලබන්නට සියලු සතුන්ට මෙත් වඩමු

මෛත්‍රී භාවනාව ඉතා පහසු සේ ම මිහිරිතම භාවනා ක්‍රමයයි. එයින් කල් නොයවා මානසික සැනසුම ලැබෙන බැවින් බොහෝ දෙනෙක් මෙය පුහුණු කරති. මෛත්‍රි කරන කොටස් හතරකි.

මම ,හිතවත්හු (දෙමාපියෝ, නැදෑයෝ , ගුරුවරු),

මැදහත් අය,සතුරු තැනැත්තෝ

අවසානයේ සියලූ ම සත්වයන්ට මෛත්‍රී කිරීම සිදුවේ.

භාවනාව ආරම්භ කිරීමට කලින් අත්, පා, සිරුර පිරිසුදු කොට විවේක තැනක හිඳින්න. ඉන් අනතුරුව තුනුරුවන් වැඳ, අවශේෂ මූලික සිත සකස්කිරීම් අවසානයේ දී මුළු සිරුරට ම විවේක වීමට ඉඩ දෙන්න.

ඉන්පසු ශාන්ත හා පී‍්‍රතිමත් මනසකින් තම මුළු සිරුරටම විවේක වීමට ඉඩ දෙන්න. ඉන්පසු ශාන්ත හා පී‍්‍රතිමත් මනසකින් තම සිරුරේ හිස සිට යටිපතුල් තෙක් අවධානය යොමුකරන්න. දැන් ඔබේ සිතට ඔබ දැනෙනු ඇත. ඒ සිතට පෙනෙන ඔබ වෙත සිත තබා ගෙන. “මම සුවපත් වෙම්වා” යි සිතන්න. ශබ්දයට නොව අර්ථයට මුල්තැන දෙමින් ඔබ වෙත මෛත්‍රී කරන්න. දැන් ඔබේ සිත සැපවත් ය. සැනසිලිදායක ය. එහෙත් මෛත්‍රිය නියම වශයෙන් තවම ඇරඹුණේ නැත. එහි ස්වරූපය සිතට දැනුණා පමණයි.

මෛත්‍රිය ඇතිවනවාත් සමඟ හිත මෘදු හා මොළොක් වීමට පටන් ගනියි. පිපී එන රෝස මලක් සේ අලංකාර ය, වෛර සිත, තරහ සිත, කායික පීඩා නිසා හටගත් සිත හා මානසික පීඩාවෙන් හටගත් සිත යන සතර සිත් යටපත් ව අවෛරී බව, කාරුණික බව, ශාරිරික හා මානසික සැහැල්ලුව ද සුවපත් භාවය ද සහිත සිතක් මෝදු වනු ඇත.

ඉක්මන් නොවන්න. මෙම වැකි හොඳින් අවබෝධයෙන් මෙන්ම සිහියෙන් මෙනෙහි කරන්න. සෙමින් ඉතාමත් ඉවසිලිමත් මනසකින් පුහුණුවේ යෙදෙන්න.

හිතවතුන් වෙත මෛත්‍රිය වැඩීමේ දී මුලින් ම හිතවත් බව වැඩි පුද්ගලයන් වෙත මෛත්‍රිය පතුරුවන්න. අති පි‍්‍රය හා පි‍්‍රය යන දෙපිරිසට ම සම සිත සහිතව මෛත්‍රිය පැතිරීමට හැකි නම් ඔබ යම් මට්ටමකට මෛත්‍රී භාවනාවේ ඉහළට ගොස් ඇත.

මැදහත් අයට මෙත් පැතිරවීමේ දී උදාසීන නොවන්න. මුලින්ම එක් මැදහත් පුද්ගලයකුට මෙත් කර තවත් මැදහත් අය කීපදෙනකුට ද මෙත් වඩන්න. පසුව ඒ සියල්ලන්ට ම එක සේ මෙත් වඩන්නට පුරුදු වන්න.

මෙම කඩුල්ල පැන ගත හොත් ඡන්ද ඉද්ධිපාදය දැඩිව වැඩේ. චිත්ත ශක්තිය දැඩිවී, සිත කාර්යක්ෂම වේ. දැන් සතුරන් එකින් එක සිහිපත් කර මෛත්‍රී කරන්න. ඔවුන්ට මෛත්‍රී කිරීමට කලින් සමාව දිය හැකි නම් වටනේ ය. ක්‍රමානුකූලව පියවරෙන් පියවර පුහුණුවන පුද්ගලයාට අමනාප කෙනකුට පවා මෛත්‍රී කිරීම ඉතා අපහසු නැත.

මේ හතර පිරිසට මෙත් වැඩීම දිගු කාලයක් කරන්න. යම් කාලයක් යන විට මේ පුද්ගල සීමා හෙවත් මිනිසුන් බෙදා වෙන්කිරීම් නැතිවී මෛත්‍රියෙහි සිත එකඟ වේ. වෛර හැඟීම් ද, මධ්‍යස්ථ හැඟීම් ද පිළිවෙලින් දුරුවනු ඇත. මිනිසුන් සියල්ලෝ ම එකම ස්වභාව ධර්මය සහිත බව දකිත්ම ,”සියලු සත්වයෝ” යන මට්ටමට හිත එකඟ වේ. එම තත්වයේ දී සියලු සත්වයන් සිහිකර පුහුණුවේ යෙදෙන්න. වෙන වෙනම සත්වයන් වර්ග කිරීම අතහරින්න. පසුව සියලු සත්වයෝ එක පිඬක් ව යෝගියාට පෙනෙනු ඇත.


බටහිර අනු දිශාවේ සත්වයෝ. කයේ දුක් දුරුවී සිතේ දුක් දුරුවී, නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා...

උඩ දිශාවේ සත්වයෝ කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී, නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා.

යට දිශාවේ සත්වයෝ කයේ දුක් දුරුවී . සිතේ දුක් දුරුවී, නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා.....

දස දිශාවේ ම සත්වයෝ කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා...

සතර අපායේ සත්වයෝ ද කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී , නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගි වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා

මනුෂ්‍යයෝ ද . කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී, නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා...

දෙවියෝ ද, කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී , නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා.

බ්‍රහ්මයෝ ද, කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී, නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා...

දස දිශාවේ ම සත්වයෝ, කයේ දුක් දුරුවී, සිතේ දුක් දුරුවී , නිදුක් වෙත්වා, නීරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා.

අනුසස්

සුව සේ නින්ද යෑම

සුව සේ අවදිවීම

නපුරු හීන නොපෙනීම

දෙවියන්ට, මනුස්සයන්ට අමනුස්සයන්ට පි‍්‍රයවීම

දෙවියන් විසින් ආරක්ෂා කරනු ලැබීම

ශරීරය ප්‍රසන්න වීම

වස විසෙන් හානි නොවීම

සිහි මුළානොවී මරණය සිදුවීම

සුගතියේ ඉපදීම